URL: dbs.infoekspres.pl/?temat___S%C4%85dy%2C_Egzekucja_Komornicza%2C_policja_Komornicza..._zwyci%C4%99stwo

Minął pierwszy dzień pracy Narodowego Sądu Arbitrażowego w Szczecinie – Elektroniczne Biuro Podawcze przyjmuje Pozwy

20 marca 2023 roku rozpoczął pracę Narodowy Sąd Arbitrażowy w Szczecinie.
Dokładnie od godziny 8 rano trwały prace organizacyjne Sądu, w ramach których między innymi uruchomiono Elektroniczne Biuro Podawcze NSA, które będzie między innymi przyjmowało Pozwy w formie poczty elektronicznej.

Zgodnie z decyzją Prezesa Kancelarii „PrawoMocny” - od dnia 21 marca 2023 roku można składać Pozwy drogą elektroniczną.

Wszyscy zainteresowani składaniem Pozwów, muszą pamiętać o tym, że sprawa zostanie przyjęta do rozpatrzenia, po wniesieniu opłaty, w przypadku kiedy Powódka/Powód – prowadzi działalność gospodarczą, rolniczą itp.
Pozwy też składać mogą Powódki/Powodowie – ogólnie osoby nie mające dochodów z różnych przyczyn. Po pozytywnej weryfikacji sytuacji finansowej, czyli braku dochodów – Pozwy takich osób również zostaną przyjęte do rozpatrzenia.

Elektroniczne Biuro Podawcze NSA w Szczecinie
Pozwy, pisma procesowe i pytania należy składać na adres elektroniczny e-mail: biuro-podawcze.sa@prokonto.pl
Każda poczta elektroniczna, którą otrzymamy zostanie potwierdzona stosowną informacją zwrotną: „Potwierdzenie dostarczenia listu.”


Monika Kosecka
Kancelaria „PrawoMocny”
http://www.kancelaria.prawomocny.org/

Narodowy Sąd Arbitrażowy w Szczecinie
http://www.nsa.sz-prawomocny.pl/

„PrawoMocny” Kancelaria Komornika Sądowego
http://www.prawomocny.org/

Patronat Medialny:
Infoekspres Polska
http://www.infoekspres.pl/