Infoekspres Polska - Polskie Media Niezależne

Aktualizacja, 22 marzec 2024 rok: Poszukujemy kandydatów na stanowiska Arbitrów, zwanych inaczej sędziami. Kandydaci, zarówno mężczyźni i kobiety - powinni mieszkać w Szczecinie lub okolicach, mieć minimum 35 lat, nieskazitelny charakter, być nie karani za przestępstwa pospolite, mieć doświadczenie etc. Pierwsze posiedzenia Narodowego Sądu Arbitrażowego przy Kancelarii „PrawoMocny” w Szczecinie rozpoczęły się w listopadzie 2023-go roku, w trybie sesji.

Kancelaria „PrawoMocny” Sp. z o.o. w ramach usług prowadzi: Narodowy Sąd Arbitrażowy - Sądową Kancelarię Komorniczą - Rejenta, Męża Zaufania Publicznego - Dziennikarskie Biuro Śledcze etc.

Nasze Usługi:
Narodowy Sąd Arbitrażowy, który działa w oparciu o przepisy międzynarodowe, w tym między innymi o: Konwencję nowojorską z dnia 10 czerwca 1958 roku, o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, regulaminy sądów arbitrażowych, kodeks etyki arbitra, kodeksy postępowania cywilnego, umowy międzynarodowe, umowy handlowe etc.

Narodowy Sąd Arbitrażowy działa w zakresie:
- wniesionego pozwu od każdego obywatela, niezależnie od jego statusu społecznego.  -wniesionego pozwu przeciwko każdemu urzędnikowi, w tym mającemu immunitet np. posłowi i senatorowi, sędziemu, prokuratorowi etc.
- wniesionego pozwu przeciwko ludziom, którzy prowadzą „firmy windykacyjne” (np. Ultimo, Kruk, Kredyt Inkaso S.A., CROSS Finance, Best S.A.) i w nich pracują, a w ramach „tych firm” handlujące długami (też handlujące numerami telefonów), w tym długami fikcyjnymi i przeterminowanymi. Ponadto które nękają obywateli telefonami, SMSami - wyczerpując tym samym znamiona przestępstw sklasyfikowanych w Kodeksie Karnym i Kodeksie Cywilnym, takimi jak: uporczywe znęcanie się psychiczne, nękanie, groźenie - STALKING itd.

Narodowy Sąd Arbitrażowy zajmuje się każdą sprawą przyjętą do realizacji.

Kontakt, telefon +48 793 669 290, w dniach pon.-pt., od godz. 08.00-16.00

Kontakt e-mail: sa.prawomocny@prokonto.pl przez 24/7. Przyjmujemy zlecenia w godzinach 08:00-16:00, od pon.-pt. Pracujemy w oparciu o wniesioną sprawę: z Polski oraz od Polaków z Polonii, na obecną chwilę: tylko i wyłącznie w języku polskim.

Nasze Usługi:
„PrawoMocny” Komornik Narodowego Sądu Arbitrażowego zwanego inaczej Narodowym Sądem Polubownym, przy: Kancelarii PrawoMocny Spółka z o.o. - rozpatrujących między innymi sprawy przeciwko urzędnikom, w tym: sędziom, prokuratorom, adwokatom, notariuszom, komornikom, policjantom, lekarzom, burmistrzom, prezydentom, senatorom, posłom, ponadto prezesom: spółek, stowrzyszeń, fundacji itp.

Komornik inaczej zwany egzekutorem działa w zakresie:

- realizacji klauzuli wykonalności w zakresie: ściągania wszelkich należności finansowych zasądzonych przez sąd,
- zajęcia: wynagrodzenia, kont/a bankowego i hipoteki,

- wyceny i licytacji majątku dłużników,
- poszukiwania ukrytego majątku dłużników.

Komornik Sądowy działa na mocy współpracy z każdym Naodowym Sądem Polubownym, w każdej sprawie przyjętej do realizacji.

Kontakt, telefon +48 793 669 290, w dniach pon.-pt., od godz. 08.00-16.00

Kontakt e-mail: prawomocny.ws@prokonto.pl przez 24/7. Przyjmujemy zlecenia w godzinach 08:00-16:00, od pon.-pt. Pracujemy na zlecenie w całej Polsce, w czasie nienormowanym, w nocy i w ciągu dnia, w zależności od potrzeb.

Strona informacyjna www.prawomocny.org Zapraszamy...

Nasze Usługi:
Rejent - Kancelaria Męża Zaufania Publicznego „Powiernik”

Mąż Zaufania Publicznego - Rejent w zakresie spraw:

- na wokandę sądowa,
- badania psychiatryczne,
- w każdej sprawie karnej i cywilnej,
- w każdej sprawie urzędowej,
- potwierdzenia wszelkich dokumentów i umów,

- w innych sprawach, gdzie jest potrzebna obecność, gdzie potrzeba tworzyć skuteczną obronę przed wszelkim bezprawiem etc.
Mąż Zaufania Publicznego zwany inaczej Rejentem działa na mocy danego mu Pełnomocnictwa, w każdej sprawie przyjętej do realizacji.

Kancelaria na Telegramie https://t.me/kancelariamzp

Założona 1 marca 2016 roku.

Kontakt, telefon +48 793 669 290, w dniach pon.-pt., od godz. 08.00-16.00

Kontakt e-mail: kancelaria.mzp@prokonto.pl przez 24/7. Przyjmujemy zlecenia w godzinach 08:00-16:00, od pon.-pt. Pracujemy na zlecenie w całej Polsce, w czasie nienormowanym, w nocy i w ciągu dnia, w zależności od potrzeb.

*****************************************************

Nasze Usługi:
Dziennikarskie Biuro Śledcze „PrawoMocny”

DBŚ Polska – Dziennikarskie Biuro Śledcze. Założone w 2004 roku poza Polską. Od roku 2011-go działa formalnie w Polsce. Dużo spraw za zgodą, publikowano m. in. w serwisie Infoekspres.pl Dziennikarskie Biuro Śledcze należy do Polskich Mediów Niezależnych. Każdy może dokonać zgłoszenia: interwencji, przestępstw, poszukiwań itp. Każdy może zlecić śledztwo i otrzymać szczegółowe informacje, dotyczące sprawy etc. Warunkiem przystąpienia do zlecenia jest partycypacja w kosztach, czyli pokrycie niekomercyjnych kosztów - na podstawie: wyceny sprawy, kosztów minimalnych, bez których nie da się zadania wykonać.
Dziennikarskie Biuro Śledcze „PrawoMocny” działa na mocy danego mu Pełnomocnictwa, w każdej sprawie przyjętej do realizacji.

Kontakt, telefon +48 793 669 290, w dniach pon.-pt., od godz. 08.00-16.00

Kontakt e-mail: dbs.polska@prokonto.pl przez 24/7. Przyjmujemy zlecenia w godzinach 08:00-16:00, od pon.-pt. Pracujemy na zlecenie w całej Polsce, w czasie nienormowanym, w nocy i w ciągu dnia, w zależności od potrzeb.

nach oben