Infoekspres Polska - Polskie Media Niezależne

Aktualizacja, 22 marzec 2024 rok: Poszukujemy kandydatów na stanowiska Arbitrów, zwanych inaczej sędziami. Kandydaci, zarówno mężczyźni i kobiety - powinni mieszkać w Szczecinie lub okolicach, mieć minimum 35 lat, nieskazitelny charakter, być nie karani za przestępstwa pospolite, mieć doświadczenie etc. Pierwsze posiedzenia Narodowego Sądu Arbitrażowego przy Kancelarii „PrawoMocny” w Szczecinie rozpoczęły się w listopadzie 2023-go roku, w trybie sesji.

Dwie formy Zapisu na NSA, czyli warunki do złożenia Pozwu/Pozwów

W zależności od potrzeb i sytuacji, które są wynikiem różnych zdarzeń możemy tworzyć dwa rodzaje Zapisów na NSA, dzięki czemu w określonym przypadku możemy złożyć Pozew do sądu, który będzie skutkował rozpoczęciem procesu w Narodowy Sądzie Arbitrażowym.

1. Zapis na NSA tworzymy w przypadku zależnym od potrzeb np. w: umowie, fakturze, wzajemnej korespondencji, fundacji, spółce, spółdzielni, a także stowarzyszeniu.
Przykładowa treść Zapisu, czyli klauzuli:
„Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Narodowy Sąd Arbitrażowy w Szczecinie.”
W przypadku sporu Zapis taki pozwala na wniesienie Pozwu do NSA.

2. Zapis na NSA tworzymy w przypadku, kiedy wcześniej tego nie zrobiliśmy. W tej sytuacji tworzymy taki dokument w czasie teraźniejszym, odnosząc się do sprawy sporu pomiędzy nami, a urzędnikiem, przedsiębiorcą lub inną stroną - wymienioną z imienia i nazwiska. Sprawa sporu wynika z problemu, który miał miejsce w przeszłości lub ma miejsce w teraźniejszości.
Przykładowa treść Zapisu, czyli klauzuli:
„W związku ze sporem wynikającym z niesprawiedliwości zawiadamiam, że wnoszę Zapis na Narodowy Sąd Arbitrażowy w Szczecinie, który będzie właściwym do rozstrzygnięcia sprawy.”
Przykładowy Zapis można umieścić w formie pisma z tytułem: „Zawiadomienie”

Taki Zapis na NSA pozwala na wniesienie Pozwu, pod warunkiem, że zostanie doręczony do rąk: urzędnika, przedsiębiorcy lub innej strony.
Zapis należy dostarczyć osobiście, o ile to jest możliwe, do adresata np. w miejscu pracy: urzędzie, bezpośrednio w sekretariacie lub biurze podawczym, także w biurze firmy. Doręczenie Zapisu na NSA musi być potwierdzone podpisem i pieczątką, na drugim naszym egzemplarzu.
W przypadku kiedy nie możemy dostarczyć osobiście Zapisu na NSA, wówczas należy skorzystać z Poczty Polskiej i nadać przesyłkę poleconą imienną skierowaną na adres pracy (zatrudnienia) urzędnika, przedsiębiorcy etc., ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (zwrotka w kolorze żółtym).
Kiedy następują problemy w prawidłowym doręczeniu Zapisu na NSA, w miejscu pracy, a znamy adres domowy Pozwanego/Pozwanej, wtedy możemy nasze pismo doręczyć osobiście. Jeżeli adresat nie odbierze pisma, wtedy należy skorzystać z usługi Poczty Polskiej. Należy wysłać Zapis na NSA z potwierdzeniem zwrotnym odbioru.

Uwaga !
Odnosząc się do punktu 2, należy mieć zawsze na uwadze, że Zapis na Narodowy Sąd Arbitrażowy należy tworzyć w trzech egzemplarzach.
1. Egzemplarz dla NSA
2. Egzemplarz dla Pozwanego/Pozwanej
3. Egzemplarz dla Powoda/Powódki

Zawsze należy mieć na uwadze, że wszelkie Pozwy do NSA należy pisać w trzech egzemplarzach.
1. Egzemplarz dla NSA
2. Egzemplarz dla Pozwanego/Pozwanej
3. Egzemplarz dla Powoda/Powódki

W przyszłości lub już teraz na specjalne zlecenie (w czasie obecnym) Zawiadomienia o Zapisie na NSA oraz Pozwy, kierowane na adres - będzie doręczać pracownik NSA.
Na specjalne zlecenie: W razie innych problemów z prawidłowym powiadomieniem o Zapisie na NSA oraz o Pozwie – doręczenie/powiadomienie będzie dostarczone w każdym miejscu np. na ulicy, w pociągu, w parku, w sklepie, w restauracji i w każdym miejscu publicznym etc. - również przez pracownika NSA.

Z poważaniem,
Piotr Moskwa
Prezes / Zarząd
Kancelaria „PrawoMocny”
http://www.kancelaria.prawomocny.org/
Tel. służbowy +48 793 669 290, w godz. 08.00-16.00, w dniach: pon.-pt.
Tel. bezpośredni +48 792 878 969, w godz. 08.00-20.00, przez 7 dni w tygodniu.

Patronat Medialny:
Infoekspres Polska 1998-2023
http://www.infoekspres.pl/
Szczecin, 15 listopad 2023 rok, godz. 13.21

nach oben